how to create a website for free

SEMİNERLER (2017)

ARALIK

Rabia TAŞ

Arinkom TTO

Horizon 2020 Temel Eğitimi ve Program Tanıtımı

29 Aralık 2017 Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF Toplantı Salonu - 9. Kat

Videoya erişmek için tıklayınız.

Yard. Doç. Dr. Erhan AKDEMİR

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü

Bosna Hersek Halkının Avrupa Birliği Algısı

22 Aralık Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü

Eğitim İçin Sosyal Medya Kullanımı

15 Aralık Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Sosyal Bilimlerde Eylem Araştırması 

08 Aralık Cuma - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu 

Videoya erişmek için tıklayınız

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY

ODTÜ BÖTE 

Bilişsel Etkinliklerin Göz Hareketiyle Analizi 

01 Aralık Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF Toplantı Salonu - 9. Kat 

Videoya erişmek için tıklayınız.

KASIM

Yard. Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Türk Yükseköğretim Sisteminde Örgün, Uzaktan ve Açıköğretim Yöntemleriyle Yapılan Maliye Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler

24 Kasım Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Asaf VAROL

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojik Kavramlar

10 Kasım Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Uzaktan Eğitimde Transaksiyonel Uzaklık

3 Kasım Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

EKİM

Prof. Dr. Murat Barkan

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Küresel Ölçekli Açık ve Uzaktan Öğrenmede Vizyon Değişikliği

27 Ekim Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırmaları

20 Ekim Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Nitel Araştırmalar ve Fenomenoloji

13 Ekim Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. İlhan ORAL

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Açıköğretim Sosyal Hizmetler Önlisans Programında Staj Yapan Öğrenciler Üzerine Bir Değerlendirme

06 Ekim Cuma - 14.15 - 15.15 AÖF 9. Kat Toplantı Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

MAYIS

Okutman Dr. Hasan UÇAR

Bilecik Şeyh Edebali Üniv. Bozüyük MYO

Uzaktan Eğitimde Motivasyon Tasarımı ve Stratejileri

31 Mayıs 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Uğur DEMİRAY

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi

Neo-Liberalizmin Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Etkisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Murat Ataizi

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yaratıcılık ve Sorun Çözme

17 Mayıs 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Hülya PİLANCI

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Bilim Dili

10 Mayıs 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Dr. Ali ARİFOĞLU

ODTÜ Enformatik Enstitüsü

E - Dönüşüm

4 Mayıs 2017 Perşembe - 14.00 - 16.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

TÜBİTAK Projelerinin Değerlendirme Süreci

3 Mayıs 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

NİSAN

Prof. Dr. Arif ALTUN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Uyarlanabilir Sistemler İçin Bilişsel Kullanıcı Modellemeleri ve Öğretim Tasarımına İlişkin Öneriler ​

26 Nisan 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 - AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Serdar SEVER

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Eğitimde Oyunlaştırmanın Çekicilik Öğesi Olarak Kullanımı

19 Nisan 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. M. Emin MUTLU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fk.

Öğrenme Deneyimi Yönetimi

12 Nisan 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Belgin AYDIN

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu İçin Bir Hizmetçi Eğitim Modeli

05 Nisan 2017 Çarşamba - 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

MART

Öğr. Gör. Utku KÖSE

Uşak Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Makine Öğrenmesi Uygulamaları

29 Mart 2017 Çarşamba - 13.00 - 15.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Yard. Doç. Dr. İrfan SÜRAL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Öğrenen Analitikleri ve Büyük Veri

22 Mart 2017 Çarşamba 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Yard. Doç. Dr. Ayselin YILDIZ

Yaşar Üniversitesi

Uluslararası Proje Kaynaklarına Başvuru Süreç Yönetimi

17 Mart 2017 Cuma 15.30 - 16.30 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Hasan Karal

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı ALİS (Alternatif İletişim Sistemleri)

15 Mart 2017 Çarşamba 13.00 - 15.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Sosyal Bilimlerde Ar-Ge ve Akademik Girişimcilik

08 Mart 2017 Çarşamba 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Yard. Doç. Dr. Gürsel GÜR

Anadolu Üniversitesi ADOM 

Avrupa’da Türkler ve Eğitim 

01 Mart 2017 Çarşamba 13.00-14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

*Video çekimi yapılmamıştır.

ŞUBAT

Uzm. Dr. Aras BOZKURT

Anadolu Üniversitesi AÖF 

22 Şubat 2017 Çarşamba- 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Uzaktan Eğitimdeki Yansımaları 

Videoya erişmek için tıklayınız

Yard. Doç. Dr. Erhan AKDEMİR 

Anadolu Üniversitesi AÖF

15 Şubat 2017 Çarşamba- 13.00 - 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı 

Videoya erişmek için tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim Halil Diken 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

09 Şubat 2017 Perşembe - 14.00 - 16.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

Sosyal Eğitim Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Nedir? Ne Değildir?  

Videoya erişmek için tıklayınız

Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu 

Anadolu Üniversitesi İİBF

08 Şubat 2017 Çarşamba - 13.00 - 15.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

Geleceğin Kurumlarında Risk Zekası Oluşturma 

Videoya erişmek için tıklayınız

Prof. Dr. Ayhan Gaffar HAKAN

Maltepe Üniv. Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE - Arş. Gör. İlker KAYABAŞ - Bahar AY - Arş. Gör. Merve ÇELİK 

Anadolu Üniversitesi AÖF 

Açıköğretim Sınavlarında Tablet Kullanımı: Bir Uygulama 

03 Şubat 2017 Cuma - 14.00 - 16.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

Videoya erişmek için tıklayınız.

OCAK

Öğr. Gör. Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 

Hemşirelerin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları 

01 Şubat 2017 Çarşamba - 13.00- 14.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu 

Videoya erişmek için tıklayınız

Yard. Doç. Dr. Özlem Sayılır

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Herkes İçin Finans

26 Ocak 2017 Perşembe 14.00-16.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Doç. Dr. Yavuz Akbulut

Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilim Araştırmalarında Yaygın Yöntem Hataları

19 Ocak 2017 Perşembe 14.00-16.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

*Video çekimi yapılmamıştır.

Öğr. Gör. Dr. Miraç Banu Gündoğan

ODTÜ Eğitim Fakültesi

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ekolojik Tasarım

05 Ocak 2017 Perşembe 14.00-16.00 AÖF 9. Kat Konferans Salonu

Videoya erişmek için tıklayınız.

Adres

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

İletişim

Telefon: +90 222 335 05 80